Splošna zgodovina Tržiča

10/03/2018
@ Alja Viryent

Prve omembe Tržiča so prisotne že iz časa antike, skozenj naj bi namreč potekala trgovska pot. Naselje takrat imenovano Forum in Lubelino(Ljubeljski trg)naj bi preko Ljubelja povezovalo Virunum(Gosposvetsko polje) z Emono(takratna Ljubljana). Ker je naselbino zasul plaz, so se nekateri  prebivalci preselili južneje na območje današnjega Tržiča in ustanovili naselje Neumarktl. Hiše so zgradili okoli gradu, ki se je v kasnejših letih imenoval Neuhaus. Preživljali so se večinoma s trgovino ter fužinarstvom.

V 15. Stoletju se je trgovina močno povečala in zato je bil potreben ustanovni akt za preimenovanje iz vasi v trg. Leta 1492 se je ideja uresničila, Friderik III. Vas povzdignil v trg na prošnjo tedanjega lastnika Lovrenca Paradajzarja, ki je bil tudi lastnik gradu Neuhaus.

Naslednje omembe gradu se pojavijo z veliki požarom leta 1811, ko je pogorel skoraj celoten trg razen kamnitih ogrodij stavb. Obnova je bila počasna in poskrbljeno je bilo za enoten izgled naselja-obvezna so bila kovinska polkna ter vrata, kar je še danes značilnost starega dela Tržiča. V požaru je bilo mrtvih 75 ljudi, uničenih 150 hiš ter 60 delavnic.

Tržič je postal mesto šele 20.stoletju in sicer 1926. Povišal ga je vladar kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kralj Aleksander I.

(izvleček po uradni strani občine Tržič)

TE ZANIMA VEČ

Vnesite svoj e-poštni naslov za prejemanje novic.

Powered by Hungryweb.